RETRO_USE má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují, ale je jim líto je vyhodit - musí ale být vyrobené před rokem 1989. Brňané tak mohou prodloužit životní cyklus předmětům, které dnes končí ve sběrných dvorech. Cílem projektu je předměty distribuovat mezi ty, kteří je mohou dále používat a mezi kulturní instituce, které je mohou využít pro svou činnost - ve sbírkách muzeí nebo ve fundusech divadel.

Co můžete odevzdat?

  • Vše užitečné a vyrobené před rokem 1989, i to co nevíte, k čemu to je :-)
  • Knížky, časopisy, nádobí a vybavení domácnosti, technické vybavení, osobní písemnosti zajímavých lidí, staré fotografie a filmy, hračky, sportovní potřeby 
  • Vše, co by někomu mohlo být užitečné, ačkoli to už nepotřebujete.
  • Věci rozdáme - kulturním institucím, potřebným a všem milovníkům retra. Žádné z věcí se nestanou předmětem obchodu. Ani odpadem. Co bude špinavé, očistíme, co poškozené, opravíme. 

RE-USE projekt - Sako Brno                   Najdeš nás i na Facebookueu mpsv

Sociální podnik AMERFO o.p.s. zaměstnává 90% z celkového počtu zaměstnanců ze znevýhodněných skupin (konkrétně 80 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr s hendikepem a 8 zdravých). Hlavním posláním podniku je prosazování principů společenské odpovědnosti ve spolupráci s partnerskými organizacemi mezi které patří Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a akademické instituce.

Sociální podnik používá k integraci a rozvoji zaměstnanců individuální plány rozvoje zaměstnanců, kterým je poskytována podpora v oblasti psychologické, zdravotní a sociální denně na pracovišti na vyžádání nebo dle potřeby každého zaměstnance.

Ve spolupráci s Úrazovou nemocnicí v Brně, Odborem sociální péče Magistrátu města Brna, s občanským sdružením Práh, Dluhovou poradnou Celsuz, společností AGAPO o.p.s., Diecézní charitou Brno, ve spolupráci s poslaneckou kanceláří Kateřiny Valachové a Romana Onderky, která spolupracuje s Českou asociací povinných v oblasti poradenství pro osoby v dluhové krizi, zajišťujeme pro naše zaměstnance řešení speciálních individuálních potřeb zaměstnanců, mezi které patří fyzicky nebo duševně znevýhodnění bývalí státní zaměstnanci (např. policisté, státní zástupci, úředníci) nebo lidé s vyšším vzděláním či osoby, které se již s hendikepem narodily (např. naši od narození slepí průvodci) i dalším osobám, které mají hendikep a ocitly se v dluhové pasti, nebo patří mezi jinak znevýhodněné skupiny obyvatel (například postižené matky samoživitelky s dětmi trpícími také hendikepem).